CHÍNH SÁCH MERLION

Chính sách thanh toán

Merlion Vietnam chỉ nhận thanh toán trực tuyến thông qua các cổng thanh toán tích hợp sẵn trên www.merlion.com.vn như sau:

+ MoMo

+ Vnpay

+ 9pay

+ Tài khoản Công ty Merlion Vietnam

Các phương thức thanh toán cụ thể bao gồm:

+ Ví điện tử: MoMo/Vnpay/9pay

+ Quét mã QR Code: MoMo/Vnpay/9pay

+ Thẻ ATM nội địa

+ Thẻ Visa/Master Phát hành tại VN

+ Chuyển khoản cho công ty Merlion Vietnam.

Tất cả các hình thức thanh toán khác với các phương thức và cổng thanh toán nêu trên đều là giả mạo và không có giá trị.

Công ty Merlion Vietnam có quyền thêm hoặc bớt các cổng thanh toán và/hoặc các phương thức thanh toán mà không cần báo trước.

Quý khách vui lòng tham khảo kỹ các phương thức thanh toán với Merlion Vietnam trước khi tiến hành mua hàng hóa niêm yết trên  www.merlion.com.vn 

Merlion Vietnam Team