Lịch sử tham gia

Tủ lạnh Samsung
Kỳ giải: #1
Vé tham gia: 100/7600
3468346
Mã tham gia Họ & tên Email Số điện thoại Kỳ giải Mã dự thưởng
2023-07-04 20:23:30.765 Dương văn tuyên thie********@gmail.com 0964870*** Kỳ 1 2330765
2023-07-01 18:44:13.863 Nguyễn Hữu Đình huud********@gmail.com 0941150*** Kỳ 1 4413863
2023-07-01 14:13:53.997 Dang Thuan Tai thua********@gmail.com 0919369*** Kỳ 1 1353997
2023-06-30 16:31:33.429 Nguyễn Tuấn Vũ vu.p********@gmail.com 0782670*** Kỳ 1 3133429
2023-06-29 23:20:20.636 Thăng việt than********@gmail.com 0984076*** Kỳ 1 2020636
2023-06-29 13:36:42.543 HUYNH THI HONG YEN hthy********@gmail.com 0908252*** Kỳ 1 3642543
2023-06-29 13:22:31.932 Châu Thuý Nga lena********@gmail.com 0708118*** Kỳ 1 2231932
2023-06-29 13:12:22.985 dương nhật nguyên roni********@gmail.com 0986563*** Kỳ 1 1222985
2023-06-29 13:04:45.899 DANG ANH TRUNG Dang********@gmail.com 0908159*** Kỳ 1 0445899
2023-06-29 13:01:50.903 NGUYEN THI NGOC ngoc********@gmail.com 0825426*** Kỳ 1 0150903
2023-06-26 17:33:23.199 Lê Thị Ngọc Hiếu leth********@gmail.com 0902307*** Kỳ 1 3323200
2023-06-26 17:33:23.199 Lê Thị Ngọc Hiếu leth********@gmail.com 0902307*** Kỳ 1 3323199
2023-06-26 17:32:17.154 Trần Văn Đức than********@gmail.com 0347834*** Kỳ 1 3217155
2023-06-26 17:32:17.154 Trần Văn Đức than********@gmail.com 0347834*** Kỳ 1 3217154
2023-06-26 16:51:07.395 Duong my le wens********@gmail.com 0931809*** Kỳ 1 5107396
2023-06-26 16:51:07.395 Duong my le wens********@gmail.com 0931809*** Kỳ 1 5107395
2023-06-25 21:48:09.664 Phan Thị Phương Chi Phan********@gmail.com 0903563*** Kỳ 1 4809668
2023-06-25 21:48:09.664 Phan Thị Phương Chi Phan********@gmail.com 0903563*** Kỳ 1 4809667
2023-06-25 21:48:09.664 Phan Thị Phương Chi Phan********@gmail.com 0903563*** Kỳ 1 4809666
2023-06-25 21:48:09.664 Phan Thị Phương Chi Phan********@gmail.com 0903563*** Kỳ 1 4809665
2023-06-25 21:48:09.664 Phan Thị Phương Chi Phan********@gmail.com 0903563*** Kỳ 1 4809664
2023-06-25 21:21:44.100 DANG BACH MAI dang********@gmail.com 0862430*** Kỳ 1 2144102
2023-06-25 21:21:44.100 DANG BACH MAI dang********@gmail.com 0862430*** Kỳ 1 2144101
2023-06-25 21:21:44.100 DANG BACH MAI dang********@gmail.com 0862430*** Kỳ 1 2144100
2023-06-25 20:20:16.972 Dang Thuan Tai thua********@gmail.com 0919369*** Kỳ 1 2016972
2023-06-25 20:03:28.458 Trần Quốc Lương luon********@gmail.com 0937999*** Kỳ 1 0328458
2023-06-25 19:58:00.608 NGUYEN THI VAN vann********@gmail.com 0937152*** Kỳ 1 5800608
2023-06-24 23:00:12.692 Nguyễn Đăng Long Nguy********@gmail.com 0935909*** Kỳ 1 0012692
2023-06-24 22:52:19.862 Trần Phước Lợi Maia********@gmail.com 0979106*** Kỳ 1 5219863
2023-06-24 22:52:19.862 Trần Phước Lợi Maia********@gmail.com 0979106*** Kỳ 1 5219862
2023-06-24 12:58:57.631 Phan Thị Phương Chi Phan********@gmail.com 0903563*** Kỳ 1 5857631
2023-06-19 19:47:03.281 Nguyễn Dương Thảo Vy nguy********@gmail.com 0834181*** Kỳ 1 4703281
2023-06-19 19:44:56.635 Nguyễn Đức Huy huy.********@gmail.com 0329711*** Kỳ 1 4456635
2023-06-19 19:09:47.617 Mai Bao Kiem vien********@gmail.com 0903121*** Kỳ 1 0947617
2023-06-19 11:04:12.919 Đặng ngọc thảo dang********@gmail.com 0938832*** Kỳ 1 0412919
2023-06-19 09:48:28.672 Nguyễn Thị Hương Quyq********@gmail.com 0397413*** Kỳ 1 4828674
2023-06-19 09:48:28.672 Nguyễn Thị Hương Quyq********@gmail.com 0397413*** Kỳ 1 4828673
2023-06-19 09:48:28.672 Nguyễn Thị Hương Quyq********@gmail.com 0397413*** Kỳ 1 4828672
2023-06-19 09:44:18.698 Trần Văn Phương Tran********@gmail.com 0382494*** Kỳ 1 4418700
2023-06-19 09:44:18.698 Trần Văn Phương Tran********@gmail.com 0382494*** Kỳ 1 4418699
2023-06-19 09:44:18.698 Trần Văn Phương Tran********@gmail.com 0382494*** Kỳ 1 4418698
2023-06-19 00:48:47.610 Nguyễn ngân thun********@gmail.com 0359416*** Kỳ 1 4847610
2023-06-19 00:48:30.985 Nguyễn ngân thun********@gmail.com 0359416*** Kỳ 1 4830985
2023-06-17 13:18:47.883 Nguyễn thị lâm oanh oanh********@gmail.com 0965723*** Kỳ 1 1847883
2023-06-16 19:10:20.340 Phùng đình mạnh dinh********@gmail.com 0837303*** Kỳ 1 1020340
2023-06-16 19:07:25.730 Phùng đình mạnh dinh********@gmail.com 0837303*** Kỳ 1 0725730
2023-06-16 17:46:23.112 Bùi Đức Trung trun********@gmail.com 0362023*** Kỳ 1 4623112
2023-06-16 17:17:43.576 Tâm tto1********@gmail.com 0866526*** Kỳ 1 1743576
2023-06-16 12:03:36.882 Đinh Ngọc Tuyền nguy********@gmail.com 0373316*** Kỳ 1 0336882
2023-06-16 01:56:28.382 Nguyễn Thị Quỳnh Như thiq********@gmail.com 0325821*** Kỳ 1 5628382
2023-06-15 23:36:15.860 Nguyễn Thị Hà hasu********@gmail.com 0968247*** Kỳ 1 3615860
2023-06-15 16:07:36.926 Trần Quang Duy duy9********@gmail.com 0902412*** Kỳ 1 0736926
2023-06-14 12:12:42.235 nguyễn phi hùng hung********@gmail.com 0359279*** Kỳ 1 1242235
2023-06-12 16:58:14.430 Đặng Thành Hảo dang********@gmail.com 0395521*** Kỳ 1 5814432
2023-06-12 16:58:14.430 Đặng Thành Hảo dang********@gmail.com 0395521*** Kỳ 1 5814431
2023-06-12 16:58:14.430 Đặng Thành Hảo dang********@gmail.com 0395521*** Kỳ 1 5814430
2023-06-12 16:56:55.868 Đồng Thanh Hưng than********@gmail.com 0384566*** Kỳ 1 5655869
2023-06-12 16:56:55.868 Đồng Thanh Hưng than********@gmail.com 0384566*** Kỳ 1 5655868
2023-06-12 16:56:49.857 Đồng Thanh Hưng than********@gmail.com 0384566*** Kỳ 1 5649857
2023-06-12 16:56:48.667 Đồng Thanh Hưng than********@gmail.com 0384566*** Kỳ 1 5648667
2023-06-12 16:55:38.550 Bùi Quốc Hảo quoc********@gmail.com 0933375*** Kỳ 1 5538552
2023-06-12 16:55:38.550 Bùi Quốc Hảo quoc********@gmail.com 0933375*** Kỳ 1 5538551
2023-06-12 16:55:38.550 Bùi Quốc Hảo quoc********@gmail.com 0933375*** Kỳ 1 5538550
2023-06-12 00:17:11.371 Nguyễn Văn Điệp rang********@gmail.com 0348143*** Kỳ 1 1711371
2023-06-11 22:47:27.671 LÊ TRƯƠNG THANH TIẾN leti********@gmail.com 0904138*** Kỳ 1 4727671
2023-06-11 16:42:16.508 Hoàng thị biển tuan********@gmail.com 0325048*** Kỳ 1 4216508
2023-06-10 09:49:57.418 hoàng minh tuyên hoan********@hotmail.com 0837481*** Kỳ 1 4957418
2023-06-08 21:00:40.449 Nguyễn Thành Đạt nguy********@gmail.com 0388355*** Kỳ 1 0040449
2023-06-08 18:31:12.357 To thi oanh toth********@gmail.com 0944199*** Kỳ 1 3112357
2023-06-08 14:37:31.870 Phạm Ngọc Hoàng hoan********@gmail.com 0906699*** Kỳ 1 3731870
2023-06-06 22:50:04.603 Lê Văn Hiếu hieu********@gmail.com 0338088*** Kỳ 1 5004603
2023-06-06 18:48:39.575 Nghiêm hoài nam huyn********@gmail.com 0865982*** Kỳ 1 4839575
2023-06-04 15:13:25.855 Phan Thị Ly Na Duyn********@icloud.com 0782570*** Kỳ 1 1325855
2023-06-04 15:13:19.806 Phan Thị Ly Na Duyn********@icloud.com 0782570*** Kỳ 1 1319806
2023-06-04 15:13:12.440 Phan Thị Ly Na Duyn********@icloud.com 0782570*** Kỳ 1 1312440
2023-06-03 07:27:27.439 Nguyễn văn trọng tron********@gmail.com 0347472*** Kỳ 1 2727439
2023-06-02 23:25:35.762 Lê thị tố trinh totr********@gmail.com 0782776*** Kỳ 1 2535762
2023-06-01 22:25:58.727 HOANG CHIEN CONG hoan********@gmail.com 0325739*** Kỳ 1 2558727
2023-06-01 22:25:21.410 HOANG CHIEN CONG hoan********@gmail.com 0325739*** Kỳ 1 2521410
2023-05-31 15:45:12.695 Trần Tiến Đức duc3********@gmail.com 0902634*** Kỳ 1 4512695
2023-05-31 15:20:53.686 Lê Thị Ngọc Hiếu leth********@gmail.com 0902307*** Kỳ 1 2053686
2023-05-30 22:14:43.804 Đặng phước lợi toil********@gmail.com 0353195*** Kỳ 1 1443804
2023-05-30 15:50:09.666 Tran hoang vinh Tran********@gmai.com 0938168*** Kỳ 1 5009666
2023-05-24 16:29:54.647 Phạm lê sinh pham********@gmail.com 0343331*** Kỳ 1 2954647
2023-05-24 14:07:01.737 Phan ngoc thanh son than********@gmail.com 0963411*** Kỳ 1 0701737
2023-05-24 12:58:53.276 Dang Thuan Tai thua********@gmail.com 0919369*** Kỳ 1 5853276
2023-05-24 12:58:39.224 Dang Thuan Tai thua********@gmail.com 0919369*** Kỳ 1 5839224
2023-05-24 11:54:19.315 Trần Thị Bích Thu bich********@mail.com 0983849*** Kỳ 1 5419317
2023-05-24 11:54:19.315 Trần Thị Bích Thu bich********@mail.com 0983849*** Kỳ 1 5419316
2023-05-24 11:54:19.315 Trần Thị Bích Thu bich********@mail.com 0983849*** Kỳ 1 5419315
2023-05-24 11:53:52.657 Trần Thị Bích Thu bich********@mail.com 0983849*** Kỳ 1 5352657
2023-05-23 15:54:43.199 Lăng Tiên Phong thie********@gmail.com 0935280*** Kỳ 1 5443199
2023-05-23 15:53:51.823 Lăng Tiên Phong thie********@gmail.com 0935280*** Kỳ 1 5351824
2023-05-23 15:53:51.823 Lăng Tiên Phong thie********@gmail.com 0935280*** Kỳ 1 5351823
2023-04-22 09:07:24.232 Nguyên thị thu hang Kubo********@gmail.com 0903533*** Kỳ 1 0724232
2023-04-17 14:16:06.100 Diệp Ngọc Kiệt kaje********@gmail.com 0903367*** Kỳ 1 1606104
2023-04-17 14:16:06.100 Diệp Ngọc Kiệt kaje********@gmail.com 0903367*** Kỳ 1 1606103
2023-04-17 14:16:06.100 Diệp Ngọc Kiệt kaje********@gmail.com 0903367*** Kỳ 1 1606102
2023-04-17 14:16:06.100 Diệp Ngọc Kiệt kaje********@gmail.com 0903367*** Kỳ 1 1606101
2023-04-17 14:16:06.100 Diệp Ngọc Kiệt kaje********@gmail.com 0903367*** Kỳ 1 1606100