Lịch sử tham gia

Samsung Galaxy Z Fold 4
Kỳ giải: #1
Vé tham gia: 181/7600
2909156
Mã tham gia Họ & tên Email Số điện thoại Kỳ giải Mã dự thưởng
2023-07-29 17:39:11.618 Ngô Quách Hy quac********@gmail.com 0937277*** Kỳ 1 3911620
2023-07-29 17:39:11.618 Ngô Quách Hy quac********@gmail.com 0937277*** Kỳ 1 3911619
2023-07-29 17:39:11.618 Ngô Quách Hy quac********@gmail.com 0937277*** Kỳ 1 3911618
2023-07-29 17:39:04.698 Ngô Quách Hy quac********@gmail.com 0937277*** Kỳ 1 3904700
2023-07-29 17:39:04.698 Ngô Quách Hy quac********@gmail.com 0937277*** Kỳ 1 3904699
2023-07-29 17:39:04.698 Ngô Quách Hy quac********@gmail.com 0937277*** Kỳ 1 3904698
2023-07-29 17:38:45.747 Ngô Quách Hy quac********@gmail.com 0937277*** Kỳ 1 3845747
2023-07-29 17:38:40.236 Ngô Quách Hy quac********@gmail.com 0937277*** Kỳ 1 3840236
2023-07-29 17:38:35.279 Ngô Quách Hy quac********@gmail.com 0937277*** Kỳ 1 3835279
2023-07-02 18:00:08.560 Nguyễn Phi Long beno********@gmail.com 0397828*** Kỳ 1 0008560
2023-07-01 19:08:24.963 pham anh duy redb********@gmail.com 0909627*** Kỳ 1 0824963
2023-07-01 15:50:22.429 phan thanh vũ vuth********@gmail.com 0909888*** Kỳ 1 5022429
2023-07-01 14:28:27.355 Trần Ngọc Thuyền ngoc********@gmail.com 0784218*** Kỳ 1 2827355
2023-07-01 14:09:50.934 đặng kim ngân lena********@gmail.com 0939817*** Kỳ 1 0950934
2023-06-30 22:19:04.150 Nguyễn Hữu Đình huud********@gmail.com 0941150*** Kỳ 1 1904150
2023-06-30 16:01:31.276 Nguyễn Văn Nhí vann********@gmail.com 0964113*** Kỳ 1 0131276
2023-06-30 15:50:44.450 NGUYEN MINH HUY Nguy********@gmail.com 0934044*** Kỳ 1 5044450
2023-06-29 13:08:16.227 Nguyễn Phi Long beno********@gmail.com 0397828*** Kỳ 1 0816227
2023-06-28 14:08:02.649 Bui Xuan Quan Buix********@gmail.com 0368684*** Kỳ 1 0802649
2023-06-28 07:15:15.313 Nguyễn Thị Tố Nhi Linh********@gmail.com 0906600*** Kỳ 1 1515317
2023-06-28 07:15:15.313 Nguyễn Thị Tố Nhi Linh********@gmail.com 0906600*** Kỳ 1 1515316
2023-06-28 07:15:15.313 Nguyễn Thị Tố Nhi Linh********@gmail.com 0906600*** Kỳ 1 1515315
2023-06-28 07:15:15.313 Nguyễn Thị Tố Nhi Linh********@gmail.com 0906600*** Kỳ 1 1515314
2023-06-28 07:15:15.313 Nguyễn Thị Tố Nhi Linh********@gmail.com 0906600*** Kỳ 1 1515313
2023-06-28 07:05:30.491 Trần thị kim nga Tran********@gmail.com 0981477*** Kỳ 1 0530495
2023-06-28 07:05:30.491 Trần thị kim nga Tran********@gmail.com 0981477*** Kỳ 1 0530494
2023-06-28 07:05:30.491 Trần thị kim nga Tran********@gmail.com 0981477*** Kỳ 1 0530493
2023-06-28 07:05:30.491 Trần thị kim nga Tran********@gmail.com 0981477*** Kỳ 1 0530492
2023-06-28 07:05:30.491 Trần thị kim nga Tran********@gmail.com 0981477*** Kỳ 1 0530491
2023-06-27 15:11:20.518 Phạm Huỳnh Ngọc Nương Pham********@gmail.com 0937462*** Kỳ 1 1120524
2023-06-27 15:11:20.518 Phạm Huỳnh Ngọc Nương Pham********@gmail.com 0937462*** Kỳ 1 1120523
2023-06-27 15:11:20.518 Phạm Huỳnh Ngọc Nương Pham********@gmail.com 0937462*** Kỳ 1 1120522
2023-06-27 15:11:20.518 Phạm Huỳnh Ngọc Nương Pham********@gmail.com 0937462*** Kỳ 1 1120521
2023-06-27 15:11:20.518 Phạm Huỳnh Ngọc Nương Pham********@gmail.com 0937462*** Kỳ 1 1120520
2023-06-27 15:11:20.518 Phạm Huỳnh Ngọc Nương Pham********@gmail.com 0937462*** Kỳ 1 1120519
2023-06-27 15:11:20.518 Phạm Huỳnh Ngọc Nương Pham********@gmail.com 0937462*** Kỳ 1 1120518
2023-06-27 14:54:21.614 Phạm Huỳnh Ngọc Quý Huyn********@gmail.com 0906731*** Kỳ 1 5421623
2023-06-27 14:54:21.614 Phạm Huỳnh Ngọc Quý Huyn********@gmail.com 0906731*** Kỳ 1 5421622
2023-06-27 14:54:21.614 Phạm Huỳnh Ngọc Quý Huyn********@gmail.com 0906731*** Kỳ 1 5421621
2023-06-27 14:54:21.614 Phạm Huỳnh Ngọc Quý Huyn********@gmail.com 0906731*** Kỳ 1 5421620
2023-06-27 14:54:21.614 Phạm Huỳnh Ngọc Quý Huyn********@gmail.com 0906731*** Kỳ 1 5421619
2023-06-27 14:54:21.614 Phạm Huỳnh Ngọc Quý Huyn********@gmail.com 0906731*** Kỳ 1 5421618
2023-06-27 14:54:21.614 Phạm Huỳnh Ngọc Quý Huyn********@gmail.com 0906731*** Kỳ 1 5421617
2023-06-27 14:54:21.614 Phạm Huỳnh Ngọc Quý Huyn********@gmail.com 0906731*** Kỳ 1 5421616
2023-06-27 14:54:21.614 Phạm Huỳnh Ngọc Quý Huyn********@gmail.com 0906731*** Kỳ 1 5421615
2023-06-27 14:54:21.614 Phạm Huỳnh Ngọc Quý Huyn********@gmail.com 0906731*** Kỳ 1 5421614
2023-06-27 14:14:33.702 đặng kim ngân lena********@gmail.com 0939817*** Kỳ 1 1433702
2023-06-27 11:10:24.142 Phan Thị Ly Na Duyn********@icloud.com 0782570*** Kỳ 1 1024144
2023-06-27 11:10:24.142 Phan Thị Ly Na Duyn********@icloud.com 0782570*** Kỳ 1 1024143
2023-06-27 11:10:24.142 Phan Thị Ly Na Duyn********@icloud.com 0782570*** Kỳ 1 1024142
2023-06-26 17:41:55.579 Phạm Huỳnh Ngọc Nương Pham********@gmail.com 0937462*** Kỳ 1 4155583
2023-06-26 17:41:55.579 Phạm Huỳnh Ngọc Nương Pham********@gmail.com 0937462*** Kỳ 1 4155582
2023-06-26 17:41:55.579 Phạm Huỳnh Ngọc Nương Pham********@gmail.com 0937462*** Kỳ 1 4155581
2023-06-26 17:41:55.579 Phạm Huỳnh Ngọc Nương Pham********@gmail.com 0937462*** Kỳ 1 4155580
2023-06-26 17:41:55.579 Phạm Huỳnh Ngọc Nương Pham********@gmail.com 0937462*** Kỳ 1 4155579
2023-06-26 17:00:21.487 NGUYEN THI NGOC ngoc********@gmail.com 0825426*** Kỳ 1 0021488
2023-06-26 17:00:21.487 NGUYEN THI NGOC ngoc********@gmail.com 0825426*** Kỳ 1 0021487
2023-06-26 16:14:50.472 Hua thanh hoan than********@gmail.com 0965982*** Kỳ 1 1450473
2023-06-26 16:14:50.472 Hua thanh hoan than********@gmail.com 0965982*** Kỳ 1 1450472
2023-06-25 21:55:04.965 Thái Trần Ngọc Linh Soph********@gmail.com 0799131*** Kỳ 1 5504965
2023-06-25 21:47:56.894 Phan Thị Phương Chi Phan********@gmail.com 0903563*** Kỳ 1 4756896
2023-06-25 21:47:56.894 Phan Thị Phương Chi Phan********@gmail.com 0903563*** Kỳ 1 4756895
2023-06-25 21:47:56.894 Phan Thị Phương Chi Phan********@gmail.com 0903563*** Kỳ 1 4756894
2023-06-25 21:25:19.368 DANG BACH MAI dang********@gmail.com 0862430*** Kỳ 1 2519369
2023-06-25 21:25:19.368 DANG BACH MAI dang********@gmail.com 0862430*** Kỳ 1 2519368
2023-06-25 21:18:11.632 HUYNH THI HONG YEN hthy********@gmail.com 0908252*** Kỳ 1 1811634
2023-06-25 21:18:11.632 HUYNH THI HONG YEN hthy********@gmail.com 0908252*** Kỳ 1 1811633
2023-06-25 21:18:11.632 HUYNH THI HONG YEN hthy********@gmail.com 0908252*** Kỳ 1 1811632
2023-06-25 20:51:29.916 phan thanh vũ vuth********@gmail.com 0909888*** Kỳ 1 5129920
2023-06-25 20:51:29.916 phan thanh vũ vuth********@gmail.com 0909888*** Kỳ 1 5129919
2023-06-25 20:51:29.916 phan thanh vũ vuth********@gmail.com 0909888*** Kỳ 1 5129918
2023-06-25 20:51:29.916 phan thanh vũ vuth********@gmail.com 0909888*** Kỳ 1 5129917
2023-06-25 20:51:29.916 phan thanh vũ vuth********@gmail.com 0909888*** Kỳ 1 5129916
2023-06-25 19:23:31.484 Phạm Huỳnh Ba sump********@gmail.com 0903557*** Kỳ 1 2331484
2023-06-25 19:23:30.345 Phạm Huỳnh Ba sump********@gmail.com 0903557*** Kỳ 1 2330345
2023-06-25 08:26:50.975 Trần Ngọc Anh Duy tran********@gmail.com 0931300*** Kỳ 1 2650977
2023-06-25 08:26:50.975 Trần Ngọc Anh Duy tran********@gmail.com 0931300*** Kỳ 1 2650976
2023-06-25 08:26:50.975 Trần Ngọc Anh Duy tran********@gmail.com 0931300*** Kỳ 1 2650975
2023-06-24 23:09:12.495 DANG ANH TRUNG Dang********@gmail.com 0908159*** Kỳ 1 0912495
2023-06-22 10:35:23.990 Võ ngân phong phon********@gmail.com 0357726*** Kỳ 1 3523990
2023-06-22 01:12:36.623 Nguyễn Đình Hoài Nam namb********@gmail.com 0964943*** Kỳ 1 1236623
2023-06-21 17:57:58.211 Nguyễn Anh Tuấn quat********@gmail.com 0989474*** Kỳ 1 5758211
2023-06-20 16:04:27.123 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên xuxe********@gmail.com 0366745*** Kỳ 1 0427123
2023-06-20 11:01:39.746 Trần Thị Mỹ Hạnh sump********@gmail.com 0934151*** Kỳ 1 0139746
2023-06-19 13:38:03.498 Nguyễn duy khánh nguy********@gmail.com 0988079*** Kỳ 1 3803498
2023-06-19 13:29:11.130 Nguyễn Đình Dự nguy********@gmail.com 0938306*** Kỳ 1 2911130
2023-06-19 09:44:27.513 Trần Văn Phương Tran********@gmail.com 0382494*** Kỳ 1 4427513
2023-06-19 02:41:03.770 Nguyễn thành long nelo********@gmail.com 0867691*** Kỳ 1 4103770
2023-06-19 02:40:56.564 Nguyễn thành long nelo********@gmail.com 0867691*** Kỳ 1 4056564
2023-06-17 18:58:25.861 Triệu ồng nhất nhat********@gmail.com 0966627*** Kỳ 1 5825861
2023-06-17 09:26:56.294 Bùi công phước buip********@gmail.com 0852128*** Kỳ 1 2656295
2023-06-17 09:26:56.294 Bùi công phước buip********@gmail.com 0852128*** Kỳ 1 2656294
2023-06-17 09:25:54.740 Bùi công phước buip********@gmail.com 0852128*** Kỳ 1 2554740
2023-06-16 00:19:03.376 Nguyễn Tấn Phát nghe********@gmail.com 0362274*** Kỳ 1 1903376
2023-06-15 16:07:06.875 Trần Quang Duy duy9********@gmail.com 0902412*** Kỳ 1 0706875
2023-06-15 07:58:46.590 Trần Châu Ngọc Mỹ mcji********@gmail.com 0374152*** Kỳ 1 5846590
2023-06-14 05:43:01.686 Trần nguyễn anh tuấn tran********@gmail.com 0783938*** Kỳ 1 4301688
2023-06-14 05:43:01.686 Trần nguyễn anh tuấn tran********@gmail.com 0783938*** Kỳ 1 4301687
2023-06-14 05:43:01.686 Trần nguyễn anh tuấn tran********@gmail.com 0783938*** Kỳ 1 4301686
2023-06-14 05:42:12.787 Trần nguyễn anh tuấn tran********@gmail.com 0783938*** Kỳ 1 4212787