Lịch sử tham gia

Xiaomi Air Purifier
Kỳ giải: #1
Vé tham gia: 21/600
4091163
Mã tham gia Họ & tên Email Số điện thoại Kỳ giải Mã dự thưởng
2023-06-30 22:26:12.415 đặng kim ngân lena********@gmail.com 0939817*** Kỳ 1 2612415
2023-06-30 16:40:07.916 Trần Ngọc Anh Duy tran********@gmail.com 0931300*** Kỳ 1 4007916
2023-06-27 14:18:56.255 HUYNH THI HONG YEN hthy********@gmail.com 0908252*** Kỳ 1 1856255
2023-06-26 17:42:53.615 Đồng Thanh Hưng than********@gmail.com 0384566*** Kỳ 1 4253619
2023-06-26 17:42:53.615 Đồng Thanh Hưng than********@gmail.com 0384566*** Kỳ 1 4253618
2023-06-26 17:42:53.615 Đồng Thanh Hưng than********@gmail.com 0384566*** Kỳ 1 4253617
2023-06-26 17:42:53.615 Đồng Thanh Hưng than********@gmail.com 0384566*** Kỳ 1 4253616
2023-06-26 17:42:53.615 Đồng Thanh Hưng than********@gmail.com 0384566*** Kỳ 1 4253615
2023-06-26 17:31:15.662 NGUYEN MINH HUY Nguy********@gmail.com 0934044*** Kỳ 1 3115663
2023-06-26 17:31:15.662 NGUYEN MINH HUY Nguy********@gmail.com 0934044*** Kỳ 1 3115662
2023-06-26 16:50:12.326 DANG BACH MAI dang********@gmail.com 0862430*** Kỳ 1 5012327
2023-06-26 16:50:12.326 DANG BACH MAI dang********@gmail.com 0862430*** Kỳ 1 5012326
2023-06-25 19:57:22.248 Lê Thị Ngọc Hiếu leth********@gmail.com 0902307*** Kỳ 1 5722248
2023-06-24 22:50:29.481 Phạm Huỳnh Ngọc Nương Pham********@gmail.com 0937462*** Kỳ 1 5029482
2023-06-24 22:50:29.481 Phạm Huỳnh Ngọc Nương Pham********@gmail.com 0937462*** Kỳ 1 5029481
2023-06-19 19:33:18.484 Trần quốc khởi drkh********@gmail.com 0909999*** Kỳ 1 3318484
2023-06-11 22:48:47.587 LÊ TRƯƠNG THANH TIẾN leti********@gmail.com 0904138*** Kỳ 1 4847587
2023-06-11 22:32:25.688 Hà Trọng Hiếu hieu********@gmail.com 0387064*** Kỳ 1 3225688
2023-05-31 15:19:55.182 Lê Thị Ngọc Hiếu leth********@gmail.com 0902307*** Kỳ 1 1955182
2023-05-30 15:51:40.993 Tran hoang vinh Tran********@gmai.com 0938168*** Kỳ 1 5140993
2023-05-09 13:56:44.635 Trần Thị Mỹ Hạnh sump********@gmail.com 0934151*** Kỳ 1 5644635