Lịch sử tham gia

Apple AirPods Pro
Kỳ giải: #2
Vé tham gia: 2/1100
4596956
Mã tham gia Họ & tên Email Số điện thoại Kỳ giải Mã dự thưởng
2023-07-14 14:37:51.616 Nguyễn Tuấn Vũ vu.p********@gmail.com 0782670*** Kỳ 2 3751616
2023-07-03 11:54:42.296 FaceBook Nguyễn 1234********@gmail.com 0878032*** Kỳ 2 5442296