Lịch sử tham gia

Iphone 14 Pro Max
Kỳ giải: #1
Vé tham gia: 1447/6600
3070702
Mã tham gia Họ & tên Email Số điện thoại Kỳ giải Mã dự thưởng
2023-07-29 17:37:58.222 Ngô Quách Hy quac********@gmail.com 0937277*** Kỳ 1 3758222
2023-07-27 04:59:50.195 Huỳnh thị Trâm huyn********@gmail.com 0838550*** Kỳ 1 5950195
2023-07-25 12:41:03.132 LE VAN PHUOC tony********@gmail.com 0908967*** Kỳ 1 4103134
2023-07-25 12:41:03.132 LE VAN PHUOC tony********@gmail.com 0908967*** Kỳ 1 4103133
2023-07-25 12:41:03.132 LE VAN PHUOC tony********@gmail.com 0908967*** Kỳ 1 4103132
2023-07-21 18:51:13.270 LE VAN PHUOC tony********@gmail.com 0908967*** Kỳ 1 5113271
2023-07-21 18:51:13.270 LE VAN PHUOC tony********@gmail.com 0908967*** Kỳ 1 5113270
2023-07-21 14:45:20.660 Phạm Thị Hồng Phấn hong********@gmail.com 0339744*** Kỳ 1 4520660
2023-07-21 10:39:05.944 ĐẶNG ANH KHOA stev********@gmail.com 0926998*** Kỳ 1 3905944
2023-07-17 13:29:15.476 Lê Anh Tú latu********@gmail.com 0825608*** Kỳ 1 2915476
2023-07-17 11:06:57.617 Trần Thi Dinh Lena********@gmail.com 0908425*** Kỳ 1 0657617
2023-07-16 16:02:21.661 Bui Xuan Quan Buix********@gmail.com 0368684*** Kỳ 1 0221661
2023-07-16 15:41:23.202 Trần Thi Dinh Lena********@gmail.com 0908425*** Kỳ 1 4123202
2023-07-15 20:29:38.581 dương nhật nguyên roni********@gmail.com 0986563*** Kỳ 1 2938581
2023-07-15 19:14:10.277 LE VAN PHUOC tony********@gmail.com 0908967*** Kỳ 1 1410277
2023-07-15 10:35:24.577 Phạm Huỳnh Ba sump********@gmail.com 0903557*** Kỳ 1 3524577
2023-07-14 15:46:26.251 phan thanh vũ vuth********@gmail.com 0909888*** Kỳ 1 4626253
2023-07-14 15:46:26.251 phan thanh vũ vuth********@gmail.com 0909888*** Kỳ 1 4626252
2023-07-14 15:46:26.251 phan thanh vũ vuth********@gmail.com 0909888*** Kỳ 1 4626251
2023-07-14 15:46:12.762 phan thanh vũ vuth********@gmail.com 0909888*** Kỳ 1 4612762
2023-07-14 14:42:44.701 LE VAN PHUOC tony********@gmail.com 0908967*** Kỳ 1 4244701
2023-07-14 14:34:24.839 Phạm Huỳnh Ba sump********@gmail.com 0903557*** Kỳ 1 3424839
2023-07-14 14:03:05.898 phan thanh vũ vuth********@gmail.com 0909888*** Kỳ 1 0305898
2023-07-14 13:58:08.171 Nguyễn Phi Long beno********@gmail.com 0397828*** Kỳ 1 5808171
2023-07-13 13:39:03.863 Lê Nhã Uyên lenh********@gmail.com 0364303*** Kỳ 1 3903863
2023-07-07 19:21:26.272 ĐẶNG ANH KHOA stev********@gmail.com 0926998*** Kỳ 1 2126272
2023-07-07 16:31:40.170 Maitan tanl********@gmail.com 0347320*** Kỳ 1 3140173
2023-07-07 16:31:40.170 Maitan tanl********@gmail.com 0347320*** Kỳ 1 3140172
2023-07-07 16:31:40.170 Maitan tanl********@gmail.com 0347320*** Kỳ 1 3140171
2023-07-07 16:31:40.170 Maitan tanl********@gmail.com 0347320*** Kỳ 1 3140170
2023-07-07 15:34:59.293 ĐẶNG ANH KHOA stev********@gmail.com 0926998*** Kỳ 1 3459294
2023-07-07 15:34:59.293 ĐẶNG ANH KHOA stev********@gmail.com 0926998*** Kỳ 1 3459293
2023-07-07 15:34:14.657 ĐẶNG ANH KHOA stev********@gmail.com 0926998*** Kỳ 1 3414658
2023-07-07 15:34:14.657 ĐẶNG ANH KHOA stev********@gmail.com 0926998*** Kỳ 1 3414657
2023-07-06 12:37:26.232 NGUYEN THI NGOC ngoc********@gmail.com 0825426*** Kỳ 1 3726232
2023-07-05 00:37:54.350 Nguyễn Anh Tuấn ngan********@gmail.com 0962210*** Kỳ 1 3754350
2023-07-04 20:23:24.851 Võ Văn Nhân nhan********@gmail.com 0382552*** Kỳ 1 2324851
2023-07-04 12:52:03.527 Lê Văn Hào haok********@gmail.com 0386043*** Kỳ 1 5203527
2023-07-04 10:26:42.422 Bui Thang Long long********@gmail.com 0366967*** Kỳ 1 2642422
2023-07-04 09:03:18.715 Bui Thang Long long********@gmail.com 0366967*** Kỳ 1 0318715
2023-07-04 05:41:53.966 Hồ Vĩnh Nghi hovi********@icloud.com 0522416*** Kỳ 1 4153967
2023-07-04 05:41:53.966 Hồ Vĩnh Nghi hovi********@icloud.com 0522416*** Kỳ 1 4153966
2023-07-03 22:34:32.618 Dương văn tuyên thie********@gmail.com 0964870*** Kỳ 1 3432618
2023-07-03 14:34:13.681 Trần Hải nam namc********@gmail.com 0967957*** Kỳ 1 3413681
2023-07-03 11:41:44.542 Nguyễn Tiến Cường nguy********@gmail.com 0376969*** Kỳ 1 4144545
2023-07-03 11:41:44.542 Nguyễn Tiến Cường nguy********@gmail.com 0376969*** Kỳ 1 4144544
2023-07-03 11:41:44.542 Nguyễn Tiến Cường nguy********@gmail.com 0376969*** Kỳ 1 4144543
2023-07-03 11:41:44.542 Nguyễn Tiến Cường nguy********@gmail.com 0376969*** Kỳ 1 4144542
2023-07-03 11:41:28.465 Nguyễn Tiến Cường nguy********@gmail.com 0376969*** Kỳ 1 4128465
2023-07-02 18:17:11.220 NGUYEN THI ANH THY thy0********@gmail.com 0932023*** Kỳ 1 1711220
2023-07-02 18:13:39.672 NGUYEN THI NGOC ngoc********@gmail.com 0825426*** Kỳ 1 1339672
2023-07-02 18:10:04.386 Hứa Hoàng An hoan********@gmali.com 0908155*** Kỳ 1 1004386
2023-07-02 18:03:59.346 Hứa Hoàng An hoan********@gmali.com 0908155*** Kỳ 1 0359346
2023-07-02 18:00:17.892 Nguyễn Phi Long beno********@gmail.com 0397828*** Kỳ 1 0017892
2023-07-02 17:58:31.981 Nguyễn Tuấn Vũ vu.p********@gmail.com 0782670*** Kỳ 1 5831981
2023-07-01 22:07:54.151 NGUYEN THI ANH THY thy0********@gmail.com 0932023*** Kỳ 1 0754151
2023-07-01 22:03:58.679 NGUYEN THI NGOC ngoc********@gmail.com 0825426*** Kỳ 1 0358679
2023-07-01 22:00:52.277 LE VAN PHUOC tony********@gmail.com 0908967*** Kỳ 1 0052277
2023-07-01 21:25:16.857 Thái Trần Ngọc Linh Soph********@gmail.com 0799131*** Kỳ 1 2516857
2023-07-01 21:20:19.374 phan thanh vũ vuth********@gmail.com 0909888*** Kỳ 1 2019374
2023-07-01 19:44:47.737 Nguyễn Tuấn Vũ vu.p********@gmail.com 0782670*** Kỳ 1 4447737
2023-07-01 19:01:55.650 dương nhật nguyên roni********@gmail.com 0986563*** Kỳ 1 0155650
2023-07-01 18:45:54.974 Trần Văn Đức than********@gmail.com 0347834*** Kỳ 1 4554974
2023-07-01 18:38:06.840 Thái Trần Ngọc Linh Soph********@gmail.com 0799131*** Kỳ 1 3806840
2023-07-01 18:10:50.768 Nguyễn Tuấn Vũ vu.p********@gmail.com 0782670*** Kỳ 1 1050768
2023-07-01 18:03:00.203 Nguyễn Phi Long beno********@gmail.com 0397828*** Kỳ 1 0300203
2023-07-01 15:49:51.723 phan thanh vũ vuth********@gmail.com 0909888*** Kỳ 1 4951723
2023-07-01 15:46:56.592 Lê Thị Ngọc Hiếu leth********@gmail.com 0902307*** Kỳ 1 4656592
2023-07-01 15:39:46.608 Trần Ngọc Anh Duy tran********@gmail.com 0931300*** Kỳ 1 3946608
2023-07-01 15:34:47.413 Phạm Huỳnh Ba sump********@gmail.com 0903557*** Kỳ 1 3447413
2023-07-01 15:18:56.217 pham anh duy redb********@gmail.com 0909627*** Kỳ 1 1856217
2023-07-01 14:34:01.205 NGUYEN THI MINH THUY ving********@yahoo.com.vn 0908055*** Kỳ 1 3401205
2023-07-01 14:27:49.908 Trần Ngọc Thuyền ngoc********@gmail.com 0784218*** Kỳ 1 2749908
2023-07-01 14:00:17.722 NGUYEN THI MINH THUY ving********@yahoo.com.vn 0908055*** Kỳ 1 0017722
2023-07-01 13:56:45.476 Nguyễn Trần Ái Vi aivi********@gmail.com 0797003*** Kỳ 1 5645476
2023-07-01 13:50:27.338 Duong Bao Thanh duon********@gmail.com 0901848*** Kỳ 1 5027338
2023-07-01 13:39:49.575 Thái Trần Ngọc Linh Soph********@gmail.com 0799131*** Kỳ 1 3949575
2023-07-01 13:34:59.754 Trần Văn Đức than********@gmail.com 0347834*** Kỳ 1 3459754
2023-07-01 13:09:31.444 Lê Thị Ngọc Hiếu leth********@gmail.com 0902307*** Kỳ 1 0931444
2023-07-01 13:07:49.845 pham anh duy redb********@gmail.com 0909627*** Kỳ 1 0749845
2023-07-01 07:30:26.338 Trần Ngọc Anh Duy tran********@gmail.com 0931300*** Kỳ 1 3026338
2023-07-01 03:42:24.298 Nguyễn hữu vương nguy********@icloud.com 0965693*** Kỳ 1 4224298
2023-06-30 22:26:58.732 dương nhật nguyên roni********@gmail.com 0986563*** Kỳ 1 2658732
2023-06-30 22:21:18.482 LU CHI PHAT Xipo********@gmail.com 0909402*** Kỳ 1 2118482
2023-06-30 22:00:17.230 Lê Thị Ngọc Hiếu leth********@gmail.com 0902307*** Kỳ 1 0017230
2023-06-30 21:49:11.845 đặng kim ngân lena********@gmail.com 0939817*** Kỳ 1 4911845
2023-06-30 17:06:16.465 HUỲNH PHÚ HẢI phuh********@gmail.com 0769681*** Kỳ 1 0616465
2023-06-30 17:05:34.466 pham anh duy redb********@gmail.com 0909627*** Kỳ 1 0534466
2023-06-30 16:56:37.205 Duong my le wens********@gmail.com 0931809*** Kỳ 1 5637205
2023-06-30 16:36:11.563 Thái Trần Ngọc Linh Soph********@gmail.com 0799131*** Kỳ 1 3611563
2023-06-30 16:02:51.868 Hứa Hoàng An hoan********@gmali.com 0908155*** Kỳ 1 0251868
2023-06-30 15:57:32.758 Nguyễn Văn Nhí vann********@gmail.com 0964113*** Kỳ 1 5732758
2023-06-30 15:55:59.693 NGUYEN THI NGOC ngoc********@gmail.com 0825426*** Kỳ 1 5559693
2023-06-30 15:51:12.812 NGUYEN MINH HUY Nguy********@gmail.com 0934044*** Kỳ 1 5112812
2023-06-30 15:45:05.499 Trần Ngọc Anh Duy tran********@gmail.com 0931300*** Kỳ 1 4505499
2023-06-30 11:37:43.166 Trần Thị Mỹ Hạnh sump********@gmail.com 0934151*** Kỳ 1 3743166
2023-06-30 11:17:32.691 Trần A Sám yenl********@yahoo.com 0394014*** Kỳ 1 1732691
2023-06-30 07:48:14.747 Huynh quoc khoi huyn********@gmail.com 0379940*** Kỳ 1 4814747
2023-06-30 00:54:39.705 Nguyễn Thụy Huỳnh Yến Linh yenl********@gmail.com 0342800*** Kỳ 1 5439705
2023-06-29 23:18:38.734 Thăng việt than********@gmail.com 0984076*** Kỳ 1 1838734