Lịch sử tham gia

TV Samsung 85
Kỳ giải: #1
Vé tham gia: 100/16600
3564422
Mã tham gia Họ & tên Email Số điện thoại Kỳ giải Mã dự thưởng
2023-07-25 12:44:09.160 LE VAN PHUOC tony********@gmail.com 0908967*** Kỳ 1 4409160
2023-07-01 21:56:09.997 Dang Thuan Tai thua********@gmail.com 0919369*** Kỳ 1 5609997
2023-07-01 21:21:59.354 Hứa Hoàng An hoan********@gmali.com 0908155*** Kỳ 1 2159354
2023-07-01 15:40:41.737 DANG BACH MAI dang********@gmail.com 0862430*** Kỳ 1 4041737
2023-07-01 15:33:37.251 NGUYEN THI ANH THY thy0********@gmail.com 0932023*** Kỳ 1 3337251
2023-07-01 15:28:14.993 phan thanh vũ vuth********@gmail.com 0909888*** Kỳ 1 2814993
2023-07-01 14:35:26.782 NGUYEN THI ANH THY thy0********@gmail.com 0932023*** Kỳ 1 3526782
2023-06-30 22:35:03.916 HUYNH THI HONG YEN hthy********@gmail.com 0908252*** Kỳ 1 3503916
2023-06-30 16:32:34.105 dương nhật nguyên roni********@gmail.com 0986563*** Kỳ 1 3234105
2023-06-30 00:13:29.514 TÔ MINH ÁNH amin********@gmail.com 0399263*** Kỳ 1 1329514
2023-06-28 14:14:54.427 Nguyễn Tuấn Vũ vu.p********@gmail.com 0782670*** Kỳ 1 1454427
2023-06-27 17:16:16.210 Ngô mạnh hiền hoan********@gmail.com 0976904*** Kỳ 1 1616210
2023-06-26 17:59:30.705 pham anh duy redb********@gmail.com 0909627*** Kỳ 1 5930706
2023-06-26 17:59:30.705 pham anh duy redb********@gmail.com 0909627*** Kỳ 1 5930705
2023-06-26 17:48:10.976 Phan Thị Ly Na Duyn********@icloud.com 0782570*** Kỳ 1 4810980
2023-06-26 17:48:10.976 Phan Thị Ly Na Duyn********@icloud.com 0782570*** Kỳ 1 4810979
2023-06-26 17:48:10.976 Phan Thị Ly Na Duyn********@icloud.com 0782570*** Kỳ 1 4810978
2023-06-26 17:48:10.976 Phan Thị Ly Na Duyn********@icloud.com 0782570*** Kỳ 1 4810977
2023-06-26 17:48:10.976 Phan Thị Ly Na Duyn********@icloud.com 0782570*** Kỳ 1 4810976
2023-06-25 21:58:09.581 Trần Ngọc Anh Duy tran********@gmail.com 0931300*** Kỳ 1 5809581
2023-06-25 21:17:32.541 HUYNH THI HONG YEN hthy********@gmail.com 0908252*** Kỳ 1 1732543
2023-06-25 21:17:32.541 HUYNH THI HONG YEN hthy********@gmail.com 0908252*** Kỳ 1 1732542
2023-06-25 21:17:32.541 HUYNH THI HONG YEN hthy********@gmail.com 0908252*** Kỳ 1 1732541
2023-06-25 08:17:49.840 Nguyễn Phi Long beno********@gmail.com 0397828*** Kỳ 1 1749840
2023-06-19 22:36:46.409 Bùi công phi phit********@gmail.com 0862036*** Kỳ 1 3646409
2023-06-19 19:45:19.780 Nguyễn Đức Huy huy.********@gmail.com 0329711*** Kỳ 1 4519780
2023-06-19 19:01:00.708 Bùi Thị Hạnh bhan********@gmail.com 0903688*** Kỳ 1 0100708
2023-06-17 09:39:48.510 Ngô thị phượng phuo********@gmail.com 0825885*** Kỳ 1 3948510
2023-06-16 17:45:30.471 Bùi Đức Trung trun********@gmail.com 0362023*** Kỳ 1 4530471
2023-06-14 12:11:53.185 nguyễn phi hùng hung********@gmail.com 0359279*** Kỳ 1 1153185
2023-06-13 17:18:29.385 DANG TRI HAO dang********@gmail.com 0973595*** Kỳ 1 1829385
2023-06-12 13:49:14.172 Hà văn yên nguy********@gmail.com 0976713*** Kỳ 1 4914191
2023-06-12 13:49:14.172 Hà văn yên nguy********@gmail.com 0976713*** Kỳ 1 4914190
2023-06-12 13:49:14.172 Hà văn yên nguy********@gmail.com 0976713*** Kỳ 1 4914189
2023-06-12 13:49:14.172 Hà văn yên nguy********@gmail.com 0976713*** Kỳ 1 4914188
2023-06-12 13:49:14.172 Hà văn yên nguy********@gmail.com 0976713*** Kỳ 1 4914187
2023-06-12 13:49:14.172 Hà văn yên nguy********@gmail.com 0976713*** Kỳ 1 4914186
2023-06-12 13:49:14.172 Hà văn yên nguy********@gmail.com 0976713*** Kỳ 1 4914185
2023-06-12 13:49:14.172 Hà văn yên nguy********@gmail.com 0976713*** Kỳ 1 4914184
2023-06-12 13:49:14.172 Hà văn yên nguy********@gmail.com 0976713*** Kỳ 1 4914183
2023-06-12 13:49:14.172 Hà văn yên nguy********@gmail.com 0976713*** Kỳ 1 4914182
2023-06-12 13:49:14.172 Hà văn yên nguy********@gmail.com 0976713*** Kỳ 1 4914181
2023-06-12 13:49:14.172 Hà văn yên nguy********@gmail.com 0976713*** Kỳ 1 4914180
2023-06-12 13:49:14.172 Hà văn yên nguy********@gmail.com 0976713*** Kỳ 1 4914179
2023-06-12 13:49:14.172 Hà văn yên nguy********@gmail.com 0976713*** Kỳ 1 4914178
2023-06-12 13:49:14.172 Hà văn yên nguy********@gmail.com 0976713*** Kỳ 1 4914177
2023-06-12 13:49:14.172 Hà văn yên nguy********@gmail.com 0976713*** Kỳ 1 4914176
2023-06-12 13:49:14.172 Hà văn yên nguy********@gmail.com 0976713*** Kỳ 1 4914175
2023-06-12 13:49:14.172 Hà văn yên nguy********@gmail.com 0976713*** Kỳ 1 4914174
2023-06-12 13:49:14.172 Hà văn yên nguy********@gmail.com 0976713*** Kỳ 1 4914173
2023-06-12 13:49:14.172 Hà văn yên nguy********@gmail.com 0976713*** Kỳ 1 4914172
2023-06-12 13:48:58.779 Hà văn yên nguy********@gmail.com 0976713*** Kỳ 1 4858779
2023-06-12 13:42:20.685 Hà văn yên nguy********@gmail.com 0976713*** Kỳ 1 4220685
2023-06-12 07:49:02.180 hồ thanh sang hoth********@gmail.com 0839588*** Kỳ 1 4902180
2023-06-12 01:12:11.748 Trương văn đào truo********@gmail.com 0973074*** Kỳ 1 1211750
2023-06-12 01:12:11.748 Trương văn đào truo********@gmail.com 0973074*** Kỳ 1 1211749
2023-06-12 01:12:11.748 Trương văn đào truo********@gmail.com 0973074*** Kỳ 1 1211748
2023-06-11 23:02:38.567 Dương đoàn lợi duon********@gmail.com 0329800*** Kỳ 1 0238567
2023-06-11 22:48:00.213 LÊ TRƯƠNG THANH TIẾN leti********@gmail.com 0904138*** Kỳ 1 4800213
2023-06-11 22:30:42.414 Hà Trọng Hiếu hieu********@gmail.com 0387064*** Kỳ 1 3042414
2023-06-10 09:50:07.704 hoàng minh tuyên hoan********@hotmail.com 0837481*** Kỳ 1 5007704
2023-06-08 14:13:51.230 phan thanh vũ vuth********@gmail.com 0909888*** Kỳ 1 1351230
2023-06-07 21:51:28.729 Nguyễn Hoàng Minh nguy********@gmail.com 0947307*** Kỳ 1 5128729
2023-06-07 21:34:16.142 Vũ Văn Duy duyv********@gmail.com 0833689*** Kỳ 1 3416142
2023-06-07 15:26:22.679 NGUYEN THI MINH THUY ving********@yahoo.com.vn 0908055*** Kỳ 1 2622679
2023-06-01 10:39:11.415 Nguyễn thị Minh sang minh********@gmail.com 0822822*** Kỳ 1 3911427
2023-06-01 10:39:11.415 Nguyễn thị Minh sang minh********@gmail.com 0822822*** Kỳ 1 3911426
2023-06-01 10:39:11.415 Nguyễn thị Minh sang minh********@gmail.com 0822822*** Kỳ 1 3911425
2023-06-01 10:39:11.415 Nguyễn thị Minh sang minh********@gmail.com 0822822*** Kỳ 1 3911424
2023-06-01 10:39:11.415 Nguyễn thị Minh sang minh********@gmail.com 0822822*** Kỳ 1 3911423
2023-06-01 10:39:11.415 Nguyễn thị Minh sang minh********@gmail.com 0822822*** Kỳ 1 3911422
2023-06-01 10:39:11.415 Nguyễn thị Minh sang minh********@gmail.com 0822822*** Kỳ 1 3911421
2023-06-01 10:39:11.415 Nguyễn thị Minh sang minh********@gmail.com 0822822*** Kỳ 1 3911420
2023-06-01 10:39:11.415 Nguyễn thị Minh sang minh********@gmail.com 0822822*** Kỳ 1 3911419
2023-06-01 10:39:11.415 Nguyễn thị Minh sang minh********@gmail.com 0822822*** Kỳ 1 3911418
2023-06-01 10:39:11.415 Nguyễn thị Minh sang minh********@gmail.com 0822822*** Kỳ 1 3911417
2023-06-01 10:39:11.415 Nguyễn thị Minh sang minh********@gmail.com 0822822*** Kỳ 1 3911416
2023-06-01 10:39:11.415 Nguyễn thị Minh sang minh********@gmail.com 0822822*** Kỳ 1 3911415
2023-05-31 15:46:12.146 Trần Tiến Đức duc3********@gmail.com 0902634*** Kỳ 1 4612146
2023-05-31 15:19:11.695 Lê Thị Ngọc Hiếu leth********@gmail.com 0902307*** Kỳ 1 1911695
2023-05-31 11:22:34.184 Phạm Lê Sinh pham********@gmail.com 0937246*** Kỳ 1 2234184
2023-05-30 22:15:24.794 Đặng phước lợi toil********@gmail.com 0353195*** Kỳ 1 1524794
2023-05-30 15:50:31.389 Tran hoang vinh Tran********@gmai.com 0938168*** Kỳ 1 5031389
2023-05-24 16:29:30.495 Phạm lê sinh pham********@gmail.com 0343331*** Kỳ 1 2930495
2023-05-24 12:59:51.104 Dang Thuan Tai thua********@gmail.com 0919369*** Kỳ 1 5951104
2023-05-24 12:11:38.473 Dang Thuan Tai thua********@gmail.com 0919369*** Kỳ 1 1138473
2023-05-23 15:53:17.312 Lăng Tiên Phong thie********@gmail.com 0935280*** Kỳ 1 5317313
2023-05-23 15:53:17.312 Lăng Tiên Phong thie********@gmail.com 0935280*** Kỳ 1 5317312
2023-05-09 13:56:25.896 Trần Thị Mỹ Hạnh sump********@gmail.com 0934151*** Kỳ 1 5625896
2023-04-22 09:08:02.991 Nguyên thị thu hang Kubo********@gmail.com 0903533*** Kỳ 1 0802991
2023-04-17 14:16:24.849 Diệp Ngọc Kiệt kaje********@gmail.com 0903367*** Kỳ 1 1624858
2023-04-17 14:16:24.849 Diệp Ngọc Kiệt kaje********@gmail.com 0903367*** Kỳ 1 1624857
2023-04-17 14:16:24.849 Diệp Ngọc Kiệt kaje********@gmail.com 0903367*** Kỳ 1 1624856
2023-04-17 14:16:24.849 Diệp Ngọc Kiệt kaje********@gmail.com 0903367*** Kỳ 1 1624855
2023-04-17 14:16:24.849 Diệp Ngọc Kiệt kaje********@gmail.com 0903367*** Kỳ 1 1624854
2023-04-17 14:16:24.849 Diệp Ngọc Kiệt kaje********@gmail.com 0903367*** Kỳ 1 1624853
2023-04-17 14:16:24.849 Diệp Ngọc Kiệt kaje********@gmail.com 0903367*** Kỳ 1 1624852
2023-04-17 14:16:24.849 Diệp Ngọc Kiệt kaje********@gmail.com 0903367*** Kỳ 1 1624851
2023-04-17 14:16:24.849 Diệp Ngọc Kiệt kaje********@gmail.com 0903367*** Kỳ 1 1624850
2023-04-17 14:16:24.849 Diệp Ngọc Kiệt kaje********@gmail.com 0903367*** Kỳ 1 1624849